2017 © Eagle.

Програм хөгжүүлэлт, автоматжуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулж байна

Шуудангийн бүртгэл, хяналт, лавлагааны нэгдсэн систем програм хангамжийн төсөл

Тус програмын гол зорилго нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр болон улс хооронд илгээгдэж буй шуудангийн илгээмжүүдийг бүртгэлжүүлж, гаалийн байгууллагатай мэдээлэл солилцох замаар шуудангийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад оршино. Түүнчлэн шуудангийн байгууллагаар үйлчлүүлэгч иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдэд шуудангийн илгээмжийн байршлын лавлагаа болон үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын мэдээллийг нэг цэгээс авах шуудангийн үйлдвэрлэлийн шат дамжлага бүрийг бүртгэх, түүний рү дүүнд анхан шатны маягтуудыг хэвлэх зэрэг боломж олгоно.

 

 
2017 © Eagle.