2017 © Eagle.
Ажилтануудтай холбоо барих мэдээллийн дэлгэрэнгүй
Нэр Байршил Утас Факс
  Ерөнхий захирал 976-11- 976-11-
  Гүйцэтгэх захирал 976-11- 976-11-
  Санхүү 976-11- 976-11-
  шуудангийн менежер  976-11- 976-11-
  шуудангийн менежер  976-11- 976-11-
  Экспорт, импортын менежер 976-11- 976-11-

 

 
2017 © Eagle.