2017 © Eagle.

УЛСЫН ХИЛЭЭР ЭКСПОРТ ГАРГАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТНЫ ЖАГСААЛТ

2017-08-23   392


Газрын тос, геологи, эрдэс баялгийн чиглэлээр хийгдсэн судалгааны материал /зураг, өрмийн дээж, чулуулгийн дээж, геологийн тайлан, дискэнд буулгасан судалгааны бичиглэл г.м/


- Үйлдвэр, худалдааны яамны зөвшөөрөл
- Үнийн нэхэмжлэх
- Баглаа боодлын жагсаалт
- Тээврийн бичиг баримт

Батлан хамгаалах асуудалтай хамааралтай судалгаа шинжилгээ, газар нутгийн загвар дүрс, зураг зүйн материалыг


- Батлан хамгаалах яамны зөвшөөрөл
- Үнийн нэхэмжлэх
- Баглаа боодлын жагсаалт
- Тээврийн бичиг баримт

Амьтан ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, тэдгээрийн зүйл, судалгаа, шинжилгээний сорьц дээж


- Байгаль орчны яамны тодорхойлолт
Жич: Ургамлын гаралтай түүхий эдийн сорьц дээжид `Хүн Байгаль
- Орчин Консорциум`-ын тодорхойлолт
- Үнийн нэхэмжлэх
- Баглаа боодлын жагсаалт
- Тээврийн бичиг баримт
- Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат

Зэрлэг амьтан ба ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенци /CITES/-ийн хавсралтын амьтан, ургамал


- CITES-ийн зөвшөөрөл
- Үнийн нэхэмжлэх
- Баглаа боодлын жагсаалт
- Тээврийн бичиг баримт
- Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат

Гадаадын анчдаар тусгай төлбөртэйгөөр агнуулсан ан, ангийн олзвор


- Байгаль орчны яамны ан агнах тусгай зөвшөөрөл
- Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат
- CITES-ийн зөвшөөрөл /I, II хавсралтад орсон бол/
- Үнийн нэхэмжлэх
- Баглаа боодлын жагсаалт
- Тээврийн бичиг баримт


Түүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалт зүйлс, оюуны болон урлаг, угсаатны зүйн бүтээл

- Хосгүй үнэт
- Үнэт дурсгалын зүйл
- Ердийн дурсгалт зүйл

 

- БСШУЯ-ны лиценз /сайдын гарын үсэгтэй/
- БСШУЯ-ны лиценз /соёл урлаг, бодлого зохицуулалтын газрын даргын гарын үсэгтэй/
- Соёлын өвийн төвийн гэрчилгээ
- Үнийн нэхэмжлэх
- Баглаа боодлын жагсаалт
- Тээврийн бичиг баримт

Палентлогийн болон археологийн олдвор, дээж, сорьц


- БСШУЯ-ны зөвшөөрөл
- Үнийн нэхэмжлэх
- Баглаа, боодлын тодорхойлолт
- Тээврийн бичиг баримт

Монгол гэр


- Гарал үүслийн гэрчилгээ

УЛСЫН ХИЛЭЭР ГАРГАХ, ОРУУЛАХАД

Буу, сум, галт зэвсэг:

- ААН-ийн импортолсон
- Монгол улсын иргэний хувийн
хэрэглээнд
- Гадаадын анчдын хэрэгцээний

 

- ЦЕГ, ТЕГ, БХЯ-ны тодорхойлолт /тендерт шалгарсан ҮХЯамны зөвшөөрөл/- ЦЕГ-ын зөвшөөрөл - ЦЕГ-ын түр зөвшөөрөл


Химийн:
- Онцгой хортой бодис
- Хортой бага хортой бодис
- Озон задалдаг бодис, түүнийг
агуулдаг тоног төхөөрөмж

- БОЯ-ны зөвшөөрөл
- Аймаг, нийслэлийн засаг даргын зөвшөөрөл
- Озоны үндэсний алба
- УМХГ-ын мэдэгдэл

Цацраг идэвхит бодис, изотоп

- Цацрагийн хяналтын албаны тодорхойлолт
- УМХГ-ын мэдэгдэл


Хүний ийлдэс, донорын цус, дархлалын хувирмал бэлдмэл, бичил биетний өсгөвөр, эм, эмийн зүйл, оношлуур, урвалж, вакцин, эмнэлгийн багаж төхөөрөмж, хэрэгсэл

- ЭМЯ-ны зөвшөөрөл
- Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох зөвшөөрө
- УМХГ-ын мэдэгдэл
- Тохирлын гэрчилгээ


Үнэт металл, эрдэнэсийн чулуу, алт

- Сорьцын улсын хяналтын албаны сорьц тодорхойлсон акт
- ТЕГ-ын нөөц ашигласны төлбөр хийсэн баримт
- Гарал үүслийн гэрчилгээ


Бүх төрлийн мал, амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн, мал эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл

- ХХААЯ-ны зөвшөөрөл
- УМХГ-ын мэдэгдэл
- Тохирлын гэрчилгээ


Уламжлалт эм

- УМХГ-ын мэдэгдэл
- Чанарын гэрчилгээ
- Гарал үүслийн гэрчилгээ

» буцах


2017 © Eagle.